Изпращайки „Регистрационната карта“ за участие в курса за отслабване „Muscle Beach“ се съгласявате да спазвате „Условията за ползване“ по долу. Ако не желаете да спазвате „Условията за ползване“, моля не изпращайте „Регистрационната карта“.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в този курс има всеки мъж или жена на възраст над 18 години, който е физически и психически годен за провеждане на мероприятията.

2. Ако възрастта на участника е между 16-18 години е необходимо писмено разрешение за участие в курса от родител или настойник.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Водещият на курса, както и всички помощници във формата наричани „организатори“ не носят отговорност в случай на временна и/или постоянна психическа и/или физическа травма и/или смърт, получена от потребителя при изпълнение на тренировъчна, хранителна, суплиментарна и подобни програми и/или консултации съставени му под формата на онлайн и/или устна, както и писмена консултация, и/или публикация.

2. Консултацията с лекар преди изпълнението на съставена тренировъчна, хранителна, суплиментарна и подобни програми и/или консултации е Ваше задължение.

СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ

Този пакет е валиден за срок от 7 или 20 дни(в зависимост от избора на услуга).
Мероприятие, отложено в деня на провеждане по вина на потребителя се счита за проведено.

НАПУСКАНЕ НА „БАЗАТА“ ИЛИ ЗАНЯТИЕ И ДР.

1. Напускането на „базата“(хотел, фитнес зала, плаж и др. в това число и отиването до тоалетна или разговор по телефона) по време на занятие се извършва след запитване на старшия отговорник на занятието и неговото позволение.

2. Участниците нямат право да напускат базата (хотела) във времето определено за сън.

ПРИЕМ НА ХРАНА, НАПИТКИ, ЛЕКАРСТВА

1. Внасянето и консумирането на външна храна и/или напитки по време на курса е забранено.

2. Ако по време на курса приемате предписани лекарства и/или добавки е необходимо да ни уведомите.

ПРЕКЪСВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

1. Обучението на всеки участник, който нарушава системно „Общите условия” може да бъде прекратено – по усмотрение на екипа на „Muscle Beach“ , като сумата, която е заплатил за участие няма да му бъде възобновена.

2. Участник, който реши да напусне мисия „Muscle Beach“ по собствено желание без значение от причината, може да го направи във всяко едно удобно за него време след предизвестие, като сумата, която е заплатил за участие няма да му бъде възобновена.

ЗАПЛАЩАНЕ

1. След изпращане на „Регистрационната карта“ и одобрение за участие от наша страна, предстои потвърждение на участието Ви от наша страна по телефона и/или е-мейл.

2. След одобрение за участие е необходимо да направите плащане на 50% от сумата по банков път, не по късно от 3 дни преди началото на курса(останалата част се заплаща на място в деня на стартирането на курса) , като за целта ще получите допълнителни указания по е-мейл.

3. В случай на закъснение на плащането на 50% от сумата за участие е необходимо да ни уведомите, защото в противен случай ще сметнем, че сте се отказал от участие и мястото Ви за участие няма да бъде запазено.

4. В случай на възникнал проблем от наша страна с провеждането на курса, сумата Ви ще бъде възобновена.

5. В случай на възникнал проблем от Ваша страна и невъзможност за участие в курса, сумата Ви няма да бъде възобновена.

Организатор на курса

Комплекс „Luxor“, гр. Ивайловград и Мартин Гергов

Имайте предвид, че с изпращането на „Регистрационната карта“ Вие доброволно предоставяте вашите лични данни само и единствено за ползване за връзка с Вас при необходимост.

Екип на MuscleBeach,
09.07.2017г.